«Φουρτούνες» στους Οργανισμούς Λιμένος για τα νέα συμβούλια

Με επιστολή της η  Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας θέτει στην κυβέρνηση το ζήτημα των προσώπων που έχουν διοριστεί στους Οργανισμούς Λιμένος της χώρας.

«Η Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο

που εκπροσωπεί και έχει ως μέλη της όλους τους τοπικούς Συλλόγους, Σωματεία και Ενώσεις

Ναυτικών Πρακτόρων σε όλη τη χώρα, δηλαδή τα πρωτοβάθμια όργανα.

Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας μας

και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του εμπορίου μέσω αυτών.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τον έντονο προβληματισμό

μελών μας, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών

Λιμένων, που είναι υπό την εποπτεία του Ταμείου, έχουν εισέλθει πρόσωπα με αλλότρια

επαγγέλματα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με τη ναυτιλία και τις λειτουργίες των λιμένων.

Τα άτομα που θα επιλεχθούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός Οργανισμού

Λιμένος θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σχέση με το χώρο αυτό, προκειμένου να μπορούν να

αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους και οι εμπειρίες τους για την εξέλιξη του εκάστοτε Οργανισμού

Λιμένος. Τέτοια μέλη πρώτιστα μπορούν να είναι οι Ναυτικοί Πράκτορες, ως πρώτοι χρήστες

των Λιμένων, οι Εκτελωνιστές, οι Εισαγωγείς-Εξαγωγείς, οι μεταφορείς, κ.λπ.

Σε μια εποχή που ευαγγελιζόμαστε την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, θα πρέπει

να δίδουμε όλη την απαραίτητη βοήθεια στον πλέον παραγωγικό και εξωστρεφή τομέα της

Ελληνικής Οικονομίας, που είναι η Ναυτιλία, της οποίας πυλώνες είναι οι Ελληνικοί Λιμένες.

Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών

Λιμένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας, προκειμένου να

υπάρχει μια μόνιμη και υγιής συνεργασία μεταξύ των πελατών και των διαχειριστών των

Οργανισμών Λιμένων, με θετικά οικονομικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους τους

Οργανισμούς Λιμένων όσο και για όλη την Ελληνική Οικονομία.

Ελπίζουμε για την ανταπόκρισή σας στο δίκαιο και ορθό αίτημά μας και αναμένουμε τις

ενέργειές σας».

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE