Πάτρα: Διευθετείται το θέμα με τις άδειες λαϊκών αγορών

Όπως ανακοινώθηκε χθες από τον Δήμο Πατρέων, «μετά από συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υφυπουργό κ. Παπαθανάση και Γεν. Γραμματέα κ. Σταμπουλίδη), ψηφίστηκε η σχετική τροπολογία για την επαναδραστηριοποίηση των επαγγελματιών που δεν είχαν μέχρι τις 15/1/2019 θεωρήσει τις άδειες τους για τις λαϊκές αγορές. Πρόκειται για θέμα που, ανεξάρτητα των ευθυνών, είχε δημιουργήσει πλέον ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα».

Έτσι, σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε, οι εν λόγω επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν τις άδειες τους εφόσον έχουν τα κριτήρια του νόμου με ισχύ μέχρι που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από τη δημοσίευση (27-7-2020) του νόμου 4712/20, άρθρο 85.
Η δημοτική Αρχή καλεί τους επαγγελματίες αυτούς να προσέλθουν στις υπηρεσίες (Δ/νση Τοπικής Οικονομίας – Μαιζώνος 147 2ος όροφος) από την προσεχή Δευτέρα 3/8/2020 (τηρουμένων των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κωρονοϊού), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου η Υπηρεσία να θεωρήσει τις άδειες.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Πρωτότυπη άδεια εκδοθείσα ή ανανεωθείσα μέχρι 15/1/2019.
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών .
3. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές.
4. Έντυπο Ε1
5. Έντυπο Ε3
6. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( μόνο για πωλητές τροφίμων)

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE