Συντάξεις πείνας για 1 στους 5 Αχαιούς! Κάτω από....500 ευρώ!

Μία στις πέντε συντάξεις γήρατος διαμορφώνεται κάτω από τα 500 ευρώ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ».

Οι εκθέσεις αποτυπώνουν τη δημοσιονομική δαπάνη των χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2018.

Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας σημειώνεται πως τον Μάιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.474.725 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες 2.838.805 ήταν κύριες συντάξεις, 1.229.793 επικουρικές συντάξεις και 406.127 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.306.282.823,12€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου και τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Συνολικά οι συνταξιούχοι ήταν 2.570.646 άτομα. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,85€, από επικουρικές 172,10€ και από μερίσματα 97,92€, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,95€.

Από την κατανομή του πλήθους των συντάξεων ανά συνταξιούχο παρατηρείται πως 1.213.954 συνταξιούχοι λαμβάνουν 1 μόνο σύνταξη, 921.226 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 350.547 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE