13η σύνταξη: Λιγότερα από όσα περίμεναν ...βλέπουν οι συνταξιούχοι στους λογαριασμούς τους !

Αλαλούμ με τα ποσά τις 13ης σύνταξης από ότι φαίνεται άλλα περίμεναν να πάρουν οι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησεις και τελικά άλλα θα δούν στους λογαριασμούς τους !

Σύμφωνα με τις πληρφοροίες από τον Πατρινό λογιστή Δημήτρη Μπόκαρη: 

Επί του μικτού ποσού που δικαιούται κάθε συνταξιούχος γίνονται κρατήσεις, ειδικότερα 20% ως παρακράτηση φόρου και 6% εισφορά ασθενείας. Εξαιρούνται της παρακράτησης όσοι βρίσκονται στο μηδενικό φορολογικό συντελεστή, επειδή έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα.

Πχ. συνταξιούχος που λαμβάνει μικτή κύρια σύνταξη 720 ευρώ θα λάβει μικτή 13η σύνταξη 360 ευρώ. Σε αυτήν θα γίνει παρακράτηση φόρου 20% και εισφορά ασθενείας 6% και θα λάβει καθαρά περίπου 270-280 ευρώ. Αυτά θα βρει πιστωμένα στον λογαριασμό του ο κάθε συνταξιούχος.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE