Χωρίς οχήματα το Δασαρχείο της Πάτρας ενώ διανύουμε την αντιπυρική περίοδο

Απίστευτο και όμως αληθινό ! Στην Ελλάδα που έζησε το 2018 μια ασύλληπτη τραγωδία , στην Ελλάδα που χάσαμε 100 ανθρώπους μετά την φωτιά που ξέσπασε στο Μάτι - Αττικής ... σήμερα 2019 ενώ διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο και το Δασαρχείο της Πάτρας δεν έχει ούτε ένα όχημα για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να μετακινηθούν! Σύμφωνα με τις πληροφορίες του achaianews.gr όλα τα οχήματα του Δασαρχείου Πατρών 12 τον αριθμό είναι ακινητοποιημένα , τα περισσότερα λόγω βλαβών!

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν δύο ακόμη οχήματα , με προβλήματα , που ωστόσο ακόμη κυκλοφορούν στην περιοχή της Χαλανδρίτσας και στην Κάτω Αχαία. 

Η επισκευή των αυτοκινήτων του Δασαρχείου Πατρών "κολλάει" σύμφωνα με τις πληροφορίες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για να δοθεί το πράσινο φώς για την επισκευή τους ! 

Προσφάτως υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που συντονίζει και ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και της Δασικής Υπηρεσίας (ΔΥ) στον τομέα της πρόληψης και κυρίως, της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων τους.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ορίζει :

Επιδιώκεται διασπορά των δυνάμεων επιφυλακής για συνεχή κάλυψη των περιοχών.
Γίνεται καθορισμός απαιτούμενου αριθμού πυροφυλακίων – παρατηρητηρίων και κατάλληλης διασποράς και στελέχωσής τους για την έγκαιρη αναγγελία των πυρκαγιών.
Εκπαιδεύεται το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων από δασικές πυρκαγιές.
Όταν ξεκινήσει η πυρκαγιά και αποτελεί κρίσιμο περιστατικό, η ΠΥ ενημερώνει τη ΔΥ για την επιτόπια συνδρομή της και τη συνεργασία της με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής.
Στελεχώνεται υποχρεωτικά το ΕΣΚΕ με δασολόγους ή δασοπόνους, που παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες στον επικεφαλής του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψη του.
Παρέχεται υποχρεωτικά η γνώμη της ΔΥ στην ιεράρχηση ταυτόχρονων πυρκαγιών, όσον αφορά στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος.
Παρέχονται στατιστικά στοιχεία από την ΠΥ στη Γενική Δ/νση Δασών του ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες συντάσσονται οριστικοί στατιστικοί πίνακες και αποστέλλονται στις υπηρεσίες της ΕΕ
Βρίσκονται σε διαρκή, μη προγραμματισμένη επιφυλακή, τα ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ και των Γενικών Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να παρέχουν τη βοήθειά τους σε κρίσιμα περιστατικά

Επίσης, η Δασική Υπηρεσία όταν βρίσκεται στο συμβάν έχει συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες για το οδικό δασικό δίκτυο, το ανάγλυφο, τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά, τις πιθανές θέσεις διάνοιξης ζωνών με μηχανικούς τρόπους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς..

Για να βρίσκεται η Δασική υπηρεσία , οι υπάλληλοι , στα σημεία όπου πρέπει είτε για αυτοψίες με στόχο την πρόληψη είτε σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει να μπορούν να φτάσουν εκεί... γιατι αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός πώς τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα ... εκτός κι άν πάνε με ... ταξί !

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE