Δυτ. Ελλάδα: Σήμα κινδύνου από το κτηματολόγιο-"Δηλώστε τώρα τα ακίνητά σας"

Σε αγώνα δρόµου πρέπει να αποδυθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αχαία και σε άλλες 13 περιοχές της χώρας προκειµένου να δηλώσουν τις περιουσίες τους στο Κτηµατολόγιο, καθώς εντός του πρώτου τετραµήνου του 2019 εκπνέουν οι σχετικές προθεσµίες κτηµατογράφησης. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Πάτρα και το σύνολο της Αχαΐας, που δεν έχουν κάνει ακόμα τις σχετικές δηλώσεις με τη λήξη του τετραμήνου θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια του ακινήτου τους

Eως το τέλος του µήνα θα λειτουργήσουν τα δύο µεγάλα γραφεία κτηµατογράφησης στην Αθήνα που θα εξυπηρετεί και τη Δυτική Ελλάδα.  Το γραφείο στην Αθήνα θα λειτουργήσει στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι και θα εξυπηρετεί τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Το γραφείο της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στην Καλαµαριά και θα εξυπηρετεί τις περιοχές Ξάνθης, ∆ράµας, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας.

«Γκρίζα ζώνη» για τη διαδικασία αποτελούν και οι εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες και στην Αχαϊα καθώς βάσει του ισχύοντος πλαισίου δηλώσεις περιουσίας παραλαµβάνονται µόνο για ακίνητα εντός σχεδίου.

Το γεγονός αυτό γεµίζει αβεβαιότητα χιλιάδες ιδιοκτήτες  Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να επισπεύσουν τις δηλώσεις της περιουσίας τους, καθώς εάν δεν το πράξουν, τα ακίνητά τους θα χαρακτηριστούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θα περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή έχουν το δικαίωµα δικαστικής προσφυγής, αλλά µόνο για την αποζηµίωσή τους και όχι για την επιστροφή της κυριότητας του ακινήτου
Οι σκόπελοι της κτηματογράφησης

Ο µεγαλύτερος σκόπελος που πρέπει να ξεπεραστεί σε αυτήν τη φάση της κτηµατογράφησης, µε δεδοµένο ότι οι συµβάσεις για το υπόλοιπο της χώρας αφορούν στην πλειονότητά τους αγροτικές περιοχές, είναι οι µεγάλες δυσκολίες στον εντοπισµό θέσης των ακινήτων και των ορίων τους αλλά και η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές.

Πολλοί εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν τίτλους ή τοπογραφικά διαγράµµατα προκειµένου να διασφαλίσουν τα ακίνητά τους και σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η ύπαρξη τοπογραφικού.

Λύση γι’ αυτές τις ιδιοκτησίες αποτελεί η έκτακτη χρησικτησία, καθώς το Κτηµατολόγιο θα δεχτεί και αυτές τις αιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή να υποβάλει έγγραφα, από τον συνδυασµό των οποίων να αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου.

Τέτοια έγγραφα είναι οι αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης, τα µισθωτήρια, τα αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφικές πράξεις αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.
Τοπογραφικό διάγραµµα

Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη.

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισµών) τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση για περισσότερα από δύο δικαιώµατα εντός του ίδιου ΟΤΑ καταβάλλουν πάγια τέλη για µόνο δύο δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού τους. Η διάταξη εφαρµόζεται µόνο για τους δικαιούχους δικαιωµάτων κυριότητας και δουλειών. Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισµού προϋφιστάµενου του 1923 ή εκτός ορίου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηµατικής δόµησης.

    Πολλοί εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν τίτλους ή τοπογραφικά διαγράµµατα προκειµένου να διασφαλίσουν τα ακίνητά τους

Σύµφωνα µε τη διοίκηση του Κτηµατολογίου, οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι πολίτες δεν δηλώνουν το ακίνητό τους είναι:

    Η αξία γης σε πολλές αγροτικές περιοχές είναι µικρή (κυρίως όταν δεν υπάρχει και κάποιο άλλο εισόδηµα, όπως επιδότηση, εκµίσθωση κ.λπ.).
    Υπάρχει έλλειψη τίτλων και απαιτείται κόστος για την έκδοσή τους.
    Οι δικαιούχοι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το ακίνητό τους και απαιτείται κόστος για τον εντοπισµό του.
    Κάποιοι πιστεύουν λανθασµένα ότι εφόσον το ακίνητο έχει καταγραφεί στο Ε9 είναι εξασφαλισµένοι και δεν υπάρχει λόγος να δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο.
    Οι ιδιοκτήτες δεν πιστεύουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν το ακίνητό τους, αφού έως τώρα δεν είναι ορατά τα αποτελέσµατα της µη δήλωσης ακινήτου (δηλαδή να περιέλθουν ακίνητα στο ∆ηµόσιο).
    ∆εν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία είσπραξης προστίµων για όσους δεν δηλώσουν το ακίνητό τους εµπρόθεσµα.
    Λόγω της οικονοµικής κρίσης, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν σε µια επιπλέον δαπάνη.
    Υπάρχει δυσκολία στην ενηµέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς οι κοινότητες είναι πλέον «διασκορπισµένες».

 Με πληροφορίες από το ethnos.gr

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE