Πάτρα: Οι δικαιούχοι απαλλαγής δημοτικών τελών δεν θα υποβάλλουν νέα αίτηση

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης & Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 724/2019, ΑΔΑ:78Β5ΩΞΙ-ΟΔ9 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2020. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και για την προστασία των συνδημοτών μας, αλλά και των δημοτικών Υπαλλήλων που διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις, οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που είχαν από το 2019 την απαλλαγή, θα την διατηρήσουν και για το 2020, χωρίς υποβολή νέας αίτησης, προκειμένου να μην προσέρχονται στις δημοτικές υπηρεσίες. Αίτηση για την απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών για το 2020 θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά από 1/4/2020 μόνο οι:

1. Νέοι δικαιούχοι,

2. Δικαιούχοι του ΚΕΑ

3. Άνεργοι

4. Όσοι από τους περσινούς ενταγμένους στις μειώσεις & απαλλαγές, έχουν αλλάξει διεύθυνση.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE