Νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019

Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοινώνει την νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Σαραντόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος
Δούρος Θεόδωρος - Αντιπρόεδρος
Κανελλάκης Νικόλαος - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Μαλαμής Κωνσταντίνος
Πάλμου Ουρανία
Καραμπέτσος Γεώργιος
Τσονάκα Αγγελική
Μελισσαροπούλου- Αντύπα Μαρία
Μωραϊτη Ευσταθία
Ροζής Άγγελος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Καρπέτας Κωνσταντίνος
Ηρακλής Κελλάς
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Γρηγόρης Ηλίας

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE