«Απάντηση σε αίτημα του δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Ανδρέα αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συλλογή ελαιο-κάρπου»

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που αφορά στο αίτημα του δημοτικού συμβούλου κ. Νικολάου Ανδρέα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή του ελαιοκάρπου σας αναφέρουμε τα εξής:
Μετά από συνεννόηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Στάμου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και του κου Δημάρχου, στα πλαίσια της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων, αποφασίστηκε η ανάθεση στον Κοινωνικό Οργανισμό της συλλογής του ελαιοκάρπου.
Μετά από σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο χώρο των γραφείων του Κοινωνικού οργανισμού, της Τράπεζας Τροφίμων και των διαμερισμάτων, υπεβλήθησαν αιτήσεις από φτωχιές και πολύτεκνες οικογένειες που ενδιαφέρονταν να μαζέψουν τις ελιές του Δήμου. Οι υποχρεώσεις τους ήταν να τις μαζέψουν με δικά τους μέσα, να τις κλαδέψουν, να καθαρίσουν το χώρο και να αποδώσουν το 10% του λαδιού στην Τράπεζα τροφίμων.
Επειδή οι αιτήσεις ήταν περίπου εξήντα, δεν χρειάστηκε να γίνει επιλογή και για το λόγο αυτό καλέστηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν και μάζεψαν τις ελιές.
Οι πρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, αφού έλαβαν από την υπηρεσία Πρασίνου τους χάρτες που περιείχαν αναλυτικά τις τοποθεσίες των ιδιοκτησιών με τα ελαιόδεντρα, τα διένειμαν στους αιτούντες, με βάση και την περιοχή διαμονή τους.
Ο τρόπος αυτός που επιλέχτηκε φέτος για την διανομή ήταν αποτέλεσμα του περιορισμένου χρόνου για την οργάνωση και την καλύτερη διανομή των ιδιοκτησιών καθώς εγκυμονούσε ο κίνδυνος να κλαπεί ο καρπός ή να χαθεί εντελώς η σοδειά.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE