Νέοι Πρόεδροι κι Αναπληρωτές Προέδρων σε Τμήματα σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4485/2017) στα παρακάτω Τμήματα του  Πανεπιστημίου Πατρών, όπου λήγει η θητεία των προηγούμενων. Η θητεία των νέων οργάνων διοίκησης είναι διετής, ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 31/8/2020.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Βιολογίας

Πρόεδρος Παναγιώτης Κατσώρης, καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής (ορίστηκε από τη Σύγκλητο)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Πρόεδρος Παναγιώτα Μιχαλακάκου, Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Προέδρου Δημήτρης Βλαστός, Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αναπληρωτής Προέδρου Αλέξανδρος Κατσαούνης, Αναπλ. Καθηγητής (έως τη λήξη της θητείας του απερχόμενου  Αναπληρωτή Προέδρου, ήτοι μέχρι 30.11.2019)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)

Πρόεδρος Μαριάννα Κονδύλη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Προέδρου Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής

Φιλολογίας

Πρόεδρος Γεώργιος Ξυδόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Γεωργία Γκότση Αναπλ. Καθηγήτρια

Φιλοσοφίας

Πρόεδρος Μιχαήλ Παρούσης, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Παύλος Κόντος, Καθηγητής

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών

Πρόεδρος Δημήτριος Δαμάσκος, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά, Αναπλ. Καθηγήτρια

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόεδρος Γεώργιος Ανδρουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Αντώνιος Γεωργόπουλος, Καθηγητής

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Πρόεδρος Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Προέδρου Αθανάσιος Λάνταβος, Καθηγητής (ορίστηκε από τη Σύγκλητο)

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE