Οι αποφάσεις του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, τα 11 από τα 12 θέματα (για το τελευταίο αναβλήθηκε η συζήτηση ώστε να παρίστανται όλες οι παρατάξεις) ψηφίστηκαν είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία.
Αναλυτικότερα:

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2014. Υπερψηφίστηκε ομόφωνα.
2. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού της οικον. έτους 2015. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η παράταξη του κ. Κ. Χριστόπουλου ψήφισε «Λευκό».
3. Έγκριση της αριθμ. 155/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2015. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η παράταξη του κ. Χριστόπουλου απείχε, ο κ. Ντίνιας ψήφισε «λευκό».
4. Έγκριση της αριθμ. 430/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2014. Ψηφίστηκε ομόφωνα.
5. Έγκριση της αριθμ. 31/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας- Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικον. έτους 2014- Αύξηση ΚΑΕ Εσόδων κρατήσεων φόρου 8% προμηθευτών και ΚΑΕ Εξόδων απόδοσης φόρου 8%. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Η παράταξη του κ. Χριστόπουλου καταψήφισε.
6. Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών υδραυλάκων», εντός των διοικητικών ορίων του διευρυμένου Δήμου Πατρέων. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, η παράταξη του κ. Χριστόπουλου καταψήφισε.
7. α) Έγκριση πρακτικών και β) Κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Πατρέων, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μετά από δημοσίευση προκήρυξης. Ψηφίστηκε Ομόφωνα
8. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Ψηφίστηκε ομόφωνα.
9. Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για την «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικοοικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το θέμα Αποσύρθηκε.
10. Χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου, εντός Καφετέριας (Λαμπριανίδης Θεόδωρος). Ψηφίστηκε ομόφωνα
11. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές- Συντηρήσεις Σχολείων στα Τ.Δ. του Δήμου (τέως Δήμου Μεσσάτιδος). Ψηφίστηκε ομόφωνα
12. Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικισμών της πόλης. Αναβλήθηκε η συζήτηση

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE

Ευθύνη

Αυγ 02, 2020 Hits:29 ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευθύνη

Αυγ 01, 2020 Hits:61 ΑΠΟΨΕΙΣ