Μέτρα ασφάλειας και υγείας, στα τεχνικά έργα την περίοδο του Covid-19

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΑΓΚΑ*

Τα τεχνικά έργα και ο κατασκευαστικός τομέας γενικότερα, αποτελούσε ανέκαθεν, λόγω φύσης της εργασίας και ιδιαίτερων συνθηκών περιβάλλοντος, τη μεγαλύτερη πηγή κινδύνου.
Ακόμη και στις συνθήκες κρίσης της τελευταίας 10ετίας, παραμένει ακόμη ένας πολύ μεγάλος κλάδος απασχόλησης. Είναι δε, αυτός ο κλάδος, στον οποίο καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων.
Ο κλάδος των τεχνικών έργων, τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες λοιμώξεων και πανδημιών. Βέβαια, το γεγονός ότι οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας δε είναι άρτιες, ενέχει πολλούς κινδύνους για την προσβολή του προσωπικού, από λοιμώξεις .
Στην περίοδο της επιδημίας Covid-19, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, τον Ιατρό εργασίας (όπου υπάρχει, αν και σας διαβεβαιώνω, από την προσωπική μου εμπειρία, ότι σε ελαχιστότατα εργοτάξια υπάρχει) και τον συντονιστή ασφαλείας και υγείας, ο οποίος και στην ουσία θα σηκώσει όλο το βάρος της διασφάλισης των συνθηκών καθαριότητας και απολύμανσης.


Τα εργοτάξια, αντιμετωπίζουν σοβαρές πρακτικές δυσκολίες, κυρίως στα οικοδομοτεχνικά έργα, αλλά και στα υδραυλικά - ηλεκτρομηχανολογικά.
Ειδικά σε εργοτάξια που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους είναι προβληματική η συγκέντρωση πολλών συνεργείων.
Επίσης εργασίες που γίνονται αναγκαστικά με ζευγάρια ή με τριάδες εργαζομένων, πρέπει να αποφεύγονται και ή να αλλάξει ο τρόπος εργασίας ή να ληφθούν ειδικά μέτρα ατομικής προστασίας.
Τα προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς της λοίμωξης COVID-19 περιλαμβάνουν οργανωτικά μέτρα, μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και περιβαλλοντικά μέτρα.


1. Απαγορεύονται οι μεγάλες συγκεντροποιήσεις ατόμων ακόμη και σε ανοικτούς χώρους.
2. Απομακρύνονται, τα ηλικιωμένα άτομα, καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα
3. Γίνεται εμπεριστατωμένη ενημέρωση, σε μικρές ομάδες των εργαζομένων και δίνονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.
4. Υπογράφουν, όλοι οι εργαζόμενοι, Υπ. Δήλωση ότι: α) δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, β) δεν έχουν τα κύρια συμπτώματα της νόσου (πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή) και γ) δεν συγκατοικούν ή συναναστρέφονται με ύποπτο ή πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.


Ταυτόχρονα οι χώροι υγιεινής πρέπει να αναβαθμιστούν άμεσα, να γίνεται 2 φορές την ημέρα απολύμανση, να διατίθεται άφθονο νερό πλύσης και απολυμαντικό αλκοολούχο διάλυμα 70%.
Επίσης, να ρυθμιστεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, χώροι εστίασης του εργοταξίου, με στόχο τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης ατόμων στον ίδιο χώρο και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης των 2 μέτρων.
Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του, την Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (ΜΕΕΚ). Η ΜΕΕΚ, μετά την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
Ο Τεχνικός ασφαλείας και ο Ιατρός εργασίας, πρέπει να εντοπίσουν τα σημεία εκείνα που αντιβαίνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΛΙΝΥΑΕ, εξειδικεύοντάς αυτές στα εργοτάξια.
H MEEK, είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Πρόκειται για μια συστηματική μελέτη όλων των πτυχών της εργασίας που εξετάζει:
- τι θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη και σε ποιους,
- αν οι κίνδυνοι μπορούν να εξαλειφθούν ή αν όχι,
- ποια είναι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων.
Σημαντικότερα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπ' όψη:
1. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 1,5 μ. από τους συναδέλφους σας
2. Χορήγηση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
3. Μάσκες υψηλής προστατευτικής προστασίας, τύπου FFP2 και FFP3 ή φιλτρομάσκα FilterSpecPRO FFP3 Valved ή μάσκα προσωπίδας διαφανή (Visor Head), ή και προστατευτικά γυαλιά με μάσκα.
4. Γάντια μιας χρήσης απαραίτητα για εργασίες που δεν απαιτούν επαγγελματικά γάντια .
5. Ενημέρωση από τον προϊστάμενό / Εργοταξιάρχη, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα
6. Μην μοιράζεστε τα προσωπικά σας αντικείμενα, όπως στυλό, τετράδια, ρούχα ΜΑΠ
7. Μην μοιράζονται τα εργαλεία χωρίς χρήση γαντιών

*Ο Δημήτριος Ντάγκας είναι διπλ. πολιτικός μηχανικός
τεχν. Ασφαλείας & συντονιστής Ασφ&Υγ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE