Ι, Φωτήλας: Αναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Το ζήτημα της αναποτελεσματικότητας του αναπτυξιακού νόμου του 2016 που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 46 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους ο Χρίστος Δήμας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Ιάσονας Φωτήλας. Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια

παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Παράλληλα, εγείρονται και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν θεωρεί αξιόπιστη την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, εάν είναι επιτυχημένη η λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου, με ποιον τρόπο έγινε η συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών και με ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαφάνεια των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της επιτροπής διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Αναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή
παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να

διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια
παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η αναποτελεσματικότητα του όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενη και την είχαμε
υπογραμμίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.
Δίχως άλλο, ένας νόμος που επιτρέπει να υποβάλλει πρόταση χωρίς εξασφαλισμένο χώρο
επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη
συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια.
Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν φτάσει ουσιαστικά χρήματα στην αγορά.
Ακόμη όμως έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση για δυνατότητα προκαταβολής της
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4399, εφ’ όσον έχουν υλοποιήσει το
25% της επένδυσης, ο επενδυτικός νόμος παραμένει αποτυχημένος. Είναι χαρακτηριστικό
πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην
πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού
ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή του ν. 4399 όμως, εγείρει και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους
αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα
κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Ενδεικτικά, παλαιότερα η αξιολόγηση γίνονταν από
δύο τυχαίους εξωτερικούς αξιολογητές εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο, και αν υπήρχε
διαφοροποίηση χρησιμοποιούνταν τρίτος αξιολογητής, χωρίς καμία ανάμειξη υπηρεσίας ή
της πολιτικής ηγεσίας. Με το νόμο της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιολόγηση
γίνεται από μόνο έναν ειδικό, του οποίου την επάρκεια κρίνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε
με δυνατότητα να τροποποιεί κατά το δοκούν την τελική αξιολόγηση.
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τέτοιες λογικές αφήνουν σημαντικά περιθώρια
εξυπηρέτησης ημέτερων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βέλτιστη αξιοποίηση των
χρηματοδοτήσεων.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Θεωρείτε αξιόπιστη την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με τον τρόπο που
αναφέρεται παραπάνω;
2. Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει χρηματοδότηση μέχρι σήμερα; Θεωρείτε
επιτυχημένη τη μέχρι τώρα λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου; Σε ποιο βαθμό είναι
έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα
τελικού ελέγχου στα καθεστώτα «Νέες και Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»;

3. Πως έγινε η συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών; Είναι αληθές πως
έγινε απευθείας ανάθεση σε φυσικό πρόσωπο για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας
με θέμα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς
εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και στο Εθνικό Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών; Είναι αληθές, πως άμεσος συνεργάτης του Γενικού
Γραμματέα τοποθετήθηκε Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης; Γνωρίζετε
εάν ισχύει το γεγονός πως Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου κληρώνεται συνεχώς σε
συγκροτήσεις οργάνων ελέγχου, ενώ θα έπρεπε τυπικά να κωλύεται από ασυμβίβαστο; Τα
μέλη των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος;
4. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαφάνεια των αποφάσεων συγκρότησης των
συλλογικών οργάνων των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών
εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της επιτροπής διαχείρισης
Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών; Πως σκοπεύετε
να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές;
5. Όπως διαφαίνεται από σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, πρόθεση σας είναι να
γίνονται αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να
απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Με
βάση ποια αιτιολόγηση προχωράτε στην κατεύθυνση αυτή;

Οι ερωτώντες βουλευτές

1. Χρίστος Δήμας Κορινθίας
2. Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη Α’ Αθηνών
3. Αθανάσιος Μπούρας Αττικής
4. Χρήστος Σταϊκούρας Φθιώτιδας
5. Σοφία Βούλτεψη Β’ Αθηνών
6. Βασίλειος Γιόγιακας Θεσπρωτίας
7. Δημήτριος Κυριαζίδης Δράμας
8. Άννα Καραμανλή Β’ Αθηνών
9. Κωστής Χατζηδάκης Β’ Αθηνών
10. Μάξιμος Χαρακόπουλος Λάρισας
11. Χρήστος Κέλλας Λάρισας

12. Ιωάννης Αντωνιάδης Φλώρινας
13. Αναστάσιος Δημοσχάκης Έβρου
14. Εμμανουήλ Κόνσολας Δωδεκανήσου
15. Νίκος Παναγιωτόπουλος Καβάλας
16. Μαρία Αντωνίου Καστοριάς
17. Γεώργιος Κατσιαντώνης Λάρισας
18. Αθανάσιος Δαβάκης Λακωνίας
19. Γεώργιος Καρασμάνης Πέλλας
20. Άδωνις Γεωργιάδης Β’ Αθηνών
21. Ανδρέας Κουτσούμπας Βοιωτίας
22. Γεώργιος Στύλιος Άρτας
23. Σταύρος Καλαφάτης Α’ Θεσσαλονίκης
24. Αθανάσιος Καββαδάς Λευκάδας
25. Κωνσταντίνος Τσιάρας Καρδίτσας
26. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης Β’ Αθηνών
27. Απόστολος Βεσυρόπουλος Ημαθίας
28. Στέργιος Γιαννάκης Πρέβεζας
29. Κωνσταντίνος Σκρέκας Τρικάλων
30. Χρήστος Μπουκώρος Μαγνησίας
31. Γεώργιος Βαγιωνάς Χαλκιδικής
32. Χαράλαμπος Αθανασίου Λέσβου
33. Κώστας Καραμανλής Σερρών
34. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου Β’ Αθήνας
35. Ελεύθεριος Αυγενάκης Ηρακλείου
36. Γεώργιος Κουμουτσάκος Β’ Αθήνας
37. Σάββας Αναστασιάδης Β’ Θεσσαλονίκης
38. Ιάσων Φωτήλας Αχαΐας
39. Φωτεινή Αραμπατζή Σερρών
40. Θεόδωρος Καράογλου Β’ Θεσσαλονίκης
41. Κωνσταντίνος Κοντογεώργος Ευρυτανίας
42. Αικατερίνη Μάρκου Β’ Θεσσαλονίκης
43. Γεώργιος Γεωργαντάς Κιλκίς
44. Ιωάννης Κεφαλογιάννης Ρεθύμνου
45. Κώστας Κουκοδήμος Πιερίας

46. Κωνσταντίνος Βλάσης Αρκαδίας

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE