Η Αντισεισμική Θωράκιση των Κτιρίων στο σχέδιο ανάτπυξης

Ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (Ταμείο Ανάπτυξης) με έναν συνολικό κουμπαρά 672,5 δις € (περίπου 30 δις € για την Ελλάδα) δύναται να αποτελέσει για την χώρα μας εκείνο το επιπρόσθετο αναπτυξιακό-χρηματοδοτικό εργαλείο που αν το αξιοποιήσουμε θα μεταβάλει σθεναρά τον ρου της Ελληνικής Οικονομίας.

Για να μπορέσει όμως να αξιοποιηθεί από την χώρα μας απαιτείται η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Ενός σχεδίου το οποίο αν εφαρμοστεί συστηματικά θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ αλλά και του εισοδήματος κάθε νοικοκυριού μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των εργασιακών αμοιβών.

Το Σχέδιο αυτό Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία ή αλλιώς «Εκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη» δημιουργήθηκε, παρουσιάστηκε και έχει κατατεθεί για έγκριση προς την Κυβέρνηση προκειμένου εν συνεχεία να κατατεθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων μέχρι τις 31/12/2026.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Επιτροπής όλα αυτά τα Εθνικά Σχέδια που θα κατατεθούν από τις χώρες της ένωσης για έγκριση θα πρέπει εξ αρχής να περιλαμβάνουν τις προς χρηματοδότηση δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συνδέονται οι δράσεις αυτές. Μέσα σε αυτό το αξιόλογο σχέδιο, αν και όχι τόσο προοδευτικό το αντίθετο μάλλον, υπάρχουν υποσύνολα δράσεων με περαιτέρω εξειδίκευση αυτών τα οποία μετά την έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποκτούν νομικές δεσμεύσεις με εντάξεις πράξεων από το τέλος του 2023.
Ετσι, στο σχέδιο υπάρχει ασφαλώς και η ομάδα των δράσεων για τη βελτίωση των υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων αλλά και κινητοποίησης ιδιωτικών. Στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνεται, ορθώς, και η δράση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Δράση η οποία αναβαθμίζει ενεργειακά το κτιριακό απόθεμα της χώρας μας, δημιουργεί μόχλευση στην οικονομία, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενώ ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές ενέργειας.


Ομως μια ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού μας αποθέματος θα πρέπει να απαρέγκλιτα να συνοδεύεται και από κίνητρα στατικής αναβάθμισης ή αλλιώς αντισεισμικής θωράκισης. Τεχνικά δεν είναι εύλογο να προβαίνουμε στο δομημένο περιβάλλον σε παρεμβάσεις ενεργειακής θωράκισης χωρίς να τις συνοδεύουμε από δαπάνες αντισεισμικής θωράκισης για κατασκευές που αυτό κρίνεται τεχνικά απαραίτητο.
Ετσι ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία και η δράση της αντισεισμικής θωράκισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας. Δράση η οποία συνάδει απόλυτα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Από την ένταξη και χρηματοδότηση μιας τέτοιας δράσης επιτυγχάνουμε:
>      Αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού μας αποθέματος επιμηκύνοντας έτσι την διάρκεια ζωής του, αντιμετωπίζοντας ριζικά την ανάγκη αντικατάστασης του με άμεσα αποτελέσματα όπως:
>      Την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων για νέες κατασκευές.
>      Τη μείωση των αδρανών αποβλήτων από καθαιρέσεις κατασκευών
>      Την αύξηση της οικονομικής ανταποδοτικότητας των υφιστάμενων κατασκευών.
>      Δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικά με την συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών.
>      Δημιουργία έντονης μόχλευσης της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο λόγω του μεγάλου υφιστάμενου γηρασμένου κτιριακού αποθέματος.
Πέραν όμως των οικονομικών αποτελεσμάτων και της εφαρμογής των πολιτικών που συνάδουν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτυγχάνουμε την διασφάλιση του δικαιώματος της ασφαλούς διαβίωσης σε ασφαλής κατασκευές.
Με δεδομένο, πλέον, το γήρας των κατασκευών μας σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα της χώρας μας η ανωτέρω δυνατότητα χρηματοδότησης μιας τέτοιας δράσης γίνεται αναγκαιότητα!
Εν κατακλείδι, η Αντισεισμική Θωράκιση πρέπει να συμπεριληφθεί ως δράση στο Σχέδιο της χώρας μας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

*Ο Βασίλης Αϊβαλής είναι πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE