Το Ποτάμι καταγγέλλει φωτογραφική διάταξη σε ν/σ για την Περιστέρα Μπαζιάνα

Φωτογραφική διάταξη για τη σύντροφο του Πρωθυπουργού καταγγέλλει ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς. Σύμφωνα με τα tweet που δημοσιοποίησε ο βουλευτής, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε χθες, αποσύρθηκε το μεσημέρι και επανακατατέθηκε λίγες ώρες αργότερα, περιλαμβάνεται φωτογραφική διάταξη για την κ. Μπαζιάνα. Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής, η διάταξη αυτή αφορά στη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών με διδακτορικό ως ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ. «Φαίνεται καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία...», σημειώνει ειρωνικά. Το πρώτο tweet αναφέρεται σε άλλη διάταξη που αφορούσε υπόθεση οικονομικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θεωρήθηκε ότι αφορούσε τον κ. Σταθάκη, ο οποίος θήτευσε στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Και αυτή η διάταξη θεωρήθηκε φωτογραφική και αποσύρθηκε. Τι αναφέρει η ρύθμιση που ο κ. Μαυρωτάς θεωρεί φωτογραφική για την κ. Μπαζιάνα: Η επίμαχη ρύθμιση δίνει σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να μεταταγούν σε θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Δικαστικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των ΑΕΙ και ΤΕΙ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς: α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει τμήμα ΑΕΙ β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και γ) έχουμε μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περ. α’ επιστημονικό/ εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω. Σύμφωνα με τον κο Μαυρωτά η εν λόγω διάταξη είναι φωτογραφική για την κυρία Μπαζιάνα δεδομένου όπως υποστηρίζει ότι η ίδια είναι Καθηγήτρια Πληροφορικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει αποσπαστεί την τελευταία 2ετία – 3ετία στο ΕΜΠ ως εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό. Συνεπώς όπως ισχυρίζεται, η περίπτωσή της εμπίπτει στην επίμαχη ρύθμιση, ενώ θα την βοηθήσει και μισθολογικά και βαθμολογικά, αφού η διάταξη προβλέπει επιπλέον ότι: «η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΠ διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Επιπλέον, το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τι διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Πηγή: www.lifo.gr

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE