Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απομάκρυνση του άκρως επικίνδυνου αμιάντου από τις στέγες, σε 115 εργατικές κατοικίες στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από άλλα ακίνητα (Αμιαντίτ, στέγαστρο στο λιμάνι κ.λπ.) στο Δήμο της Πάτρας, ζητά με εισήγησή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παν. Μελά, η δημοτική παράταξη «Πάτρα: η δική μας πόλη».

Όπως αναφέρει:

«Κύριε πρόεδρε

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1999-77-ΕΚ καθώς και με τις Αποφάσεις με αριθ. Η.Π. 13588/725 (Αριθμός Φύλλου 383-28-03-2006 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) από  01-01-2005 ισχύει Ολική Απαγόρευση της εμπορίας και χρήσης Αμιάντου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμος Πατρέων σε όλη την έκτασή του έχει πολλά ιδιωτικά αλλά και κρατικά κτίρια των οποίων η στέγη είναι καλυμμένη με πλάκες Αμιάντου, κάτι που προφανώς συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Τα κτίρια στην πλειονότητα ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών αδυνατούν να προβούν σε αντικατάσταση ων πλακών Αμιάντου, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία όχι μόνο των ιδίων αλλά και όσων μένουν σε γειτονικά κτίρια. Δεδομένης της κατάστασης αλλά και των συνθηκών κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση των επικίνδυνων πλακών-υλικών Αμιάντου από όλα τα ιδιωτικά κτίρια, αλλά και από εκείνα που ανήκουν στο κράτος,  προς όφελος της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Το ζήτημα το οποίο θέτουμε έχει διευρυμένο χαρακτήρα και απαιτεί και άλλες δράσεις όπως ειδικό πρόγραμμα υγείας, δίχως επιβάρυνση για τους πολίτες, το οποίο να αφορά σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου σε άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ίνες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το πρώην εργοστάσιο της Αμιαντίτ αλλά και το στέγαστρο Νο10 στο χώρο του παλιού λιμένα ο οποίος ανήκει στην ΟΛΠΑ.

Ειδική περίπτωση όμως, τόσο για το μέγεθος του προβλήματος, όσο και για την αποσιώπηση του τα τελευταία κυρίως χρόνια, αποτελεί η περίπτωση των εργατικών κατοικιών, στη συνοικία του  Αγίου Νεκταρίου στην Πάτρα 115 στο σύνολο τους, σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων,  έχουν κατασκευαστεί το 1955. Αμέσως μετά την παράδοση παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα αφού οι οικίες πλημμύριζαν από νερά της βροχής. Το κράτος, ο τότε ΟΕΚ το 1958-60 για να λύσει το πρόβλημα, τοποθέτησε ενιαίες στέγες από αμίαντο σε κάθε συγκρότημα. Οι κατοικίες παραχωρήθηκαν από το κράτος  στους ιδιοκτήτες την περίοδο 1981-82. Η συνοικία βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης και  είναι πυκνοκατοικημένη, ενώ περιβάλλεται από πλήθος άλλων κατοικιών, καταστημάτων και κυρίως σχολείων. Μετά από 60 χρόνια, οι στέγες με αμίαντο  έχουν υποστεί και τη φθορά του χρόνου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και εργασίες, δίχως καμία προφύλαξη

Όπως είναι γνωστό η ελληνική νομοθεσία από το 2005 έχει απαγορεύσει ως επικίνδυνου για την υγεία, την εμπορία και χρήση του αμιάντου.

Με δεδομένη την επικινδυνότητα για την υγεία κατοίκων και περιοίκων από τις ίνες αμιάντου, ο Προοδευτικός σύλλογος κατοίκων και περιοίκων συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου έχει κινήσει μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να βρεθεί μια λύση και να αντικατασταθούν οι στέγες των κατοικιών.

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε το θέμα,  αντιληφθήκαμε πως οι περισσότεροι από τους φορείς το γνωρίζουν, αλλά ουδείς έχει ασχοληθεί με αυτό.

Η δημοσιοποίηση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η συνοικία, έπειτα και από τη σύμφωνη γνώμη και προτροπή του συλλόγου, έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς να ασχοληθούν με το πρόβλημα.

Σε μια εποχή που τόσο το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο όσο και το Ελληνικό αντίστοιχο, παίρνουν μέτρα διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων και εξειδικεύουν Επιχειρησιακά προγράμματα ακόμα και για κρατικά κτίρια, επιβάλλεται η άμεση βοήθεια και παρέμβαση του κράτους στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου.  Εξάλλου τόσο η κατασκευή όσο και η μετέπειτα παρέμβαση και ευθύνη επί της ουσίας ανήκει στο κράτος.

Η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, η Διεύθυνση Υγείας, η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΕ, οι βουλευτές της περιοχής και κάθε αρμόδιος φορέας, καλούνται να αφουγκραστούν την ανησυχία του συλλόγου και των συμπολιτών μας, να ενσκήψουν σε ένα πρόβλημα το οποίο άπτεται της Υγείας των πολιτών την οποία αποδεδειγμένα πια επιβαρύνει και το οποίο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά όλη την Πάτρα.

Είναι γνωστό ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε αρκετά ακίνητα είτε κρατικά είτε ιδιωτικά της πόλης, με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ήδη αναφέραμε, του πρώην εργοστασίου της Αμιαντίτ στο Δρέπανο, καθώς και του στεγάστρου Νο 10 στο παλιό λιμάνι, μέσα σε χώρο που έχει παραχωρηθεί στην ΟΛΠΑ ΑΕ. Η παραπάνω δημοσιοποίηση και προσπάθεια εγρήγορσης και παρέμβασης της πολιτείας προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες της, αφορά κάθε αντίστοιχη περίπτωση στα όρια του Δήμου Πατρέων, ανεξάρτητα το σε ποιόν ανήκει η ιδιοκτησία.

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας και σαν τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε.

Για τους παραπάνω λόγους:

Ζητάμε να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω της σοβαρότητας του  με αποκλειστικό θέμα το παραπάνω.

Ζητάμε να κληθούν στη συνεδρίαση και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους προς τους συμπολίτες, αλλά και τη δική τους παρέμβαση προς την  κυβέρνηση, η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο με ειδικούς επιστήμονες, το ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, ο Ιατρικός σύλλογος, το Εμπορικό Επιμελητήριο, οι βουλευτές του νομού.

Επίσης ζητάμε να κληθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης αφού το θέμα αγγίζει υπουργεία όπως το Υγείας, το Υποδομών, το Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προκειμένου να απαντηθεί το αν η ελληνική νομοθεσία η το κράτος έχουν ήδη ενεργήσει και έχουν τη λύση επί παρομοίων θεμάτων. Να ενημερωθούμε για το πώς προτίθενται να λύσουν το θέμα,  για συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες  λύσεις μετά δημοσιοποίηση του.

Πιστεύουμε θα συμφωνήσετε πως πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα το οποίο απαιτεί άμεση και ουσιαστική παρέμβαση και κοινή αντιμετώπιση από όλους.

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τον εισηγητή μας στο συγκεκριμένο θέμα.»

 

"Οι πρώτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Καρναβαλικού Οργανισμού κατέδειξαν την περιχαρακωμένη αντίληψη της δημοτικής αρχής για το Καρναβάλι αλλά και τακτικές και μεθοδεύσεις που δεν συνάδουν με μια σύγχρονη οπτική στήριξης και ανάπτυξης της κορυφαίας για την πόλη εκδήλωσης. Αποφάσεις εν κρυπτώ, με απουσία καλλιτεχνικής κατεύθυνσης και ουσιαστικά ερωτήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης που έμειναν και μένουν αναπάντητα συνθέτουν την εικόνα ενός Καρναβαλιού που για ακόμα μία χρονιά θα διεξαχθεί είτε ως αγγαρεία είτε ως ευκαιρία πολιτικής προπαγάνδας από την πλευρά του Δήμου" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Γιώργου Ρώρου "Ώρα Πατρών", η οποία συνεχίζει

"70 ημέρες, σχεδόν, πριν από την έναρξη η Πάτρα και ο σχετικός οργανισμός δεν ξέρουν ακόμα τη μορφή των εκδηλώσεων, ποιος τις αποφάσισε, πόσο θα κοστίσουν και τι θα αποδώσουν στην πόλη. Προσπάθειες και πρωτοβουλίες ασύνδετες συλλόγων και φορέων σχετικά με το Καρναβάλι θα προσπαθήσουν να αναδείξουν ελλείμματα αλλά και προοπτικές, ωστόσο, η βασική οργανωτική δομή διεξαγωγής του Καρναβαλιού, ο Δήμος, παραμένει «οχυρωμένος» στα εκλογικά ποσοστά της δημοτικής αρχής χωρίς να τολμάει να διαβουλευτεί με τους βασικούς πρωτεργάτες του Καρναβαλιού, τους ανθρώπους του.

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τα τελεσίγραφα αποχώρησης από τον χώρο που κατασκευάζονται τα άρματα χωρίς εναλλακτική λύση, πώς να εξηγήσουμε την άρνηση της Προέδρου του Καρναβαλικού Οργανισμού να συζητήσει και να ενημερώσει για το σχέδιο δράσης για το Καρναβάλι που θα διεξαχθεί σε λίγους μόνο μήνες. Δυστυχώς, η άρνηση να διαβουλευτεί με τους κοινωνικούς φορείς συνοδεύτηκε με καταφανώς ψευδείς ισχυρισμούς με τους οποίους κατηγορούν την ΩΡΑ Πατρών και τους εκπροσώπους της για απαξιωτική συμπεριφορά έναντι μαζικών συλλόγων, όπως ο ΣΚΕΑΝΑ. Ας μην συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά ποιοί συνεργάζονται με τους μαζικούς φορείς και ποιοί προσπαθούν να τους καθυποτάξουν σε μια μίζερη και μονοδιάστατη λογική. "  

Δυστυχώς ή ευτυχώς, η πόλη θα πάρει πρωτοβουλίες που θα καλύπτουν το κενό που αφήνει η δημοτική αρχή.

Σε αυτές τις πρωτοβουλίες θα είμαστε παρόντες.

 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, επανέρχεται, για μια ακόμη φορά, στο αίτημα για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο, του χώρου στον Ριγανόκαμπο.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Πατρέων αναφέρει:

«Εδώ και 5 χρόνια ο Δήμος μας έχει υποβάλλει αίτημα παραχώρησης του παλιού σκουπιδότοπου στη θέση «Ριγανόκαμπος», ώστε να τον διαμορφώσουμε σε χώρο πρασίνου (Ανατολικό Πάρκο), αθλητισμού, πολιτισμού, όπως προβλέπεται και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πατρών (Γ.Π.Σ. ΦΕΚ 358/30-12-2011).
    Πρόκειται για το τμήμα ΑΒΚ 805Α Δημοσίου ακινήτου -παλαιός σκουπιδότοπος Πάτρας-, που έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία 27 χρόνια χωρίς καμία ανάπλαση ή φροντίδα.
    Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό του καθεστώς, το εν λόγω ακίνητο καταγράφηκε ως δημόσιο ακίνητο στις 07-09-1973, ως παλαιά κοίτη του χειμάρρου Ελεκίστρας. Εν συνεχεία μεταβιβάστηκε και περιήλθε χωρίς αντάλλαγμα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 αρ. 196 του Ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε.

    Όσον αφορά στο πολεοδομικό καθεστώς, το ακίνητο βρίσκεται στη ζώνη ελεγχόμενης ανάπτυξης ΖΕΑ 2, η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει ως οργανωμένος υποδοχέας χρήσεων αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής, εκπαίδευσης και έρευνας, εγκαταστάσεων διοίκησης και συνοδών χρήσεων της ΔΕΥΑΠ και της 6ης ΕΜΑΚ.
    Αναφορικά δε με την κατάρτιση του δασολογίου, στους ήδη κυρωμένους δασικούς χάρτες της περιοχής, το σύνολο του ακινήτου κυρώθηκε ως εν γένει δασική έκταση, με χαρακτηρισμό (ΑΝ) και (ΔΑ).

    Ο χώρος των 130 περίπου στρεμμάτων είναι ζωτικής σημασίας, διότι ο Δήμος θέλει να καλύψει μέρος των σοβαρών του ελλείψεων σε υποδομές.
Από το 2015 έχουμε θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα πολλές φορές υπόψιν της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, των αρμόδιων Υπουργών, του Πρωθυπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης.

Πριν μερικούς μήνες, λάβαμε την διαβεβαίωση από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, ότι θα διαμορφωθεί σύντομα πρόταση για την απόδοση της έκτασης στο Δήμο Πατρέων, κάτι που δεν ολοκληρώθηκε.

Η πρόταση που ήταν υπό μελέτη και ετοιμαζόταν να πάει προς το Δ.Σ. της ΕΤΑΔ, θα εξέταζε:
Πρώτον, την επαναφορά του ακινήτου από την ΕΤΑΔ στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) και παραχώρησή του στη συνέχεια στο Δήμο Πατρέων. Η επαναφορά θα γινόταν αξιοποιώντας τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 196, παρ. 4 του Ν. 4389/2016, που δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουν ακίνητα -όπως αυτό που ζητούμε- στο Ελληνικό Δημόσιο και να μην μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ.
Δεύτερον, -στο βαθμό που το προηγούμενο δεν γίνεται- να παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ στο Δήμο, με την πρόβλεψη ότι εφόσον παράγονται κέρδη από την αξιοποίηση του χώρου, ένα ποσοστό θα δίνεται στην ΕΤΑΔ.
Ζητάμε συνάντηση με τον κ. Υπουργό, ώστε να ενημερώσουμε για τις συζητήσεις με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και την προηγούμενη κυβέρνηση και να εξεταστούν οι περεταίρω ενέργειες για απόδοση της έκτασης».


Προς τον κ. Ρώρο και την Ώρα Πατρών

Θέλουμε προκαταβολικά να διαβεβαιώσουμε την Ώρα Πατρών και τον κύριο Ρώρο για την εκτίμηση μας, ότι και το φετινό Πατρινό Καρναβάλι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Ένας βασικός λόγος είναι το ότι έχει Οργανωτικό Φορέα, μάλιστα με την ευρύτερη δημοκρατική και διαπαραταξιακή σύνθεση. Γιατί επίσης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Καρναβάλι μας ενσωματώνεται η μέγιστη λαϊκή πρωτοβουλία και η εθελοντικήσυμμετοχή. Θα πετύχει μάλιστα, ανεξάρτητα από την δική σας ή οποιαδήποτε άλλη ημερίδα.

Ακριβώς, από την τόσο διαδεδομένη συνείδηση συμμετοχής, το Καρναβάλι πέτυχε και όταν στο παρελθόν, βρέθηκε από κακούς διοικητικούς χειρισμούς καταχρεωμένο, μάλιστα με τριπλάσιους από σήμερα προϋπολογισμού, πέτυχε ακόμα και όταν κεντρικά διοικητικά του στελέχη, έχουν κατηγορηθεί για υπεξαιρέσεις κρατώντας το ταμείο του στο σπίτι τους. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσουμε, ότι η περίοδος εκείνη, ήταν στενά δεμένη με την παράταξη σας, στην διαχείριση και των καρναβαλικών και συνολικά των δημοτικών πραγμάτων.

Υπαινίσσεστε στις ανακοινώσεις της πρόσκλησης σας, ότι σας ενοχλεί «το κόμμα που διαχειρίζεται τον Δήμο». Δεν νομιμοποιείστε να το ισχυρίζεστε εσείς, παράταξη με ηγεσία 100% κομματική, μάλιστα με κομματικό διορισμό της ηγεσίας της κατά παράβαση και της ελάχιστης δεοντολογίας, ακόμα και των τύπων. Όχι δεν είναι κακός μόνο ο «κομματισμός» των άλλων.Αυτή δε η «κομματική» διαχείριση,ουδέποτε απαγόρευσε στην παράταξή σας να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις προς συζήτηση, για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Πατρινού Καρναβαλιού.

Προσπαθείτε να στήσετε «αντιπολιτευτικό μέτωπο», για τριτεύοντα προβλημάτατης πόλης μας και σε κατεύθυνση πολιτικά αντιδραστική. Ζηλεύετε την «δόξα» των πρόσφατων εξελίξεων στον ΣΥΔΙΣΑ (ΦΟΔΣΑ); 

Εμείς στην Ανυπότακτη Πολιτεία, έχουμε διαρκώς στην προσοχή μας τον διάλογο, την δημιουργική και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πόλη μας, για να πετύχουμε λύσεις προς το συμφέρον των δημοτών, για την οργάνωση του αγώνα για να επιβάλλουμε τις λύσεις, απέναντι στις Κυβερνήσεις, απέναντι στα συμφέροντα που τις επιβουλεύονται.

Σε διάλογο και ημερίδες που θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, πολύ ευχαρίστως να συμμετέχουμε. Στην συγκεκριμένη ημερίδα όμως δεν θα πάρουμε μέρος, διότι δεν είναι σαφής ο προσανατολισμός της, πάσχει από προχειρότητα και δεδομένη «ψευδοαντιπολιτευτική» κακοπιστία.

 

 

 

Δύο συμβάσεις, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά και για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί από θεομηνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ για την «Αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας κατά την τριετία 2019 έως 2021», με προτεραιότητα σε εργασίες άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης βλαβών και προβλημάτων που θα εκδηλωθούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, καθώς επίσης εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμοί επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, σωληνωτών οχετών, διάνοιξη τάφρων, απομάκρυνσης ή κοπής δένδρων που είτε εμποδίζουν την ορατότητα είτε την κυκλοφορία επί της οδού ή είναι επικίνδυνα να πέσουν μετά από έντονο καιρικό φαινόμενο. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες σήμανσης και ασφάλειας, αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας, καθώς και οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. 

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε σύμβαση προϋπολογισμού 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν ήδη προκαλέσει θεομηνίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και συγκεκριμένα στους παρακάτω οδικούς άξονες:

1. Λεχαινά – Μυρσίνη- Νεοχώρι – Κάστρο Λουτρά Κυλλήνης

2. Μοσχονέρι - Άγιοι Θεόδωροι – Μέλισσα – Αετοράχη

3. Λεχαινά – Αλυκές

4. Βάρδα – Μανωλάδα – Λουτρά Κουνουπελίου

5. Βάρδα – Ψάρι – Νεάπολη – Αγ. Μαρίνα – Αετοράχη

6. Ψάρι – Σπάτα – προς Σανταµέρι

7. Ψάρι προς Ριόλο και Κάτω Αχαΐα

«Φροντίζουμε για την αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της Ηλείας που έχουν ήδη παραμείνει ως ανοικτές πληγές για σημαντικό διάστημα και παράλληλα, προνοούμε για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο και μετά από θεομηνίες» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Φαρμάκης, προσθέτοντας: «Η υπόσχεσή μας στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας για ένα οδικό δίκτυο, ασφαλές και σύγχρονο, είναι διαχρονική και για εμάς αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα».

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE