Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, επισκέφθηκε χθες το προεδρείο του ΣΚΕΑΝΑ, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο κ. Στεργίου και τον γεν. γραμματέα κ. Ματθαιόπουλο, ενώ στην συνάντηση παρών ήταν και ο διευθυντής του γραφείου του Περιφερειάρχη  κ. Γιάννης Μάκκας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εθιμοτυπικής γνωριμίας με τον νέο Περιφερειάρχη, ενώ τα θέματα της ατζέντας ήταν διάφορα με κοινό παρονομαστή πάντοτε, το καλό της πόλης μας αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας.

Ο κ. Φαρμάκης έχοντας πολλές φορές δηλώσει έμπρακτα την υποστήριξη στον κλάδο της εστίασης, τόνισε την σταθερή βούλησή του για στενή συνεργασία. Το κυρίαρχο ζητούμενο και των δύο πλευρών, στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, είναι η αναβάθμιση και η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η εξωστρέφεια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο ΣΚΕΑΝΑ έχοντας δουλέψει πάνω σε αυτές τις ιδέες, παρουσίασε στον κ. Φαρμάκη ένα μέρος του ευρύτερου πλάνου «Visit Patras», όπου αφορά ενέργειες και δράσεις με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής. Στον σχεδιασμό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διάφορα φεστιβάλ με αρχή το 1o Patras Street Food Festival (4-5-6 Οκτωβρίου), ημερίδες σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας και άλλα δρώμενα.

Εκτενής αναφορά έγινε και στην μεγαλύτερη δράση που σχεδιάζει ο ΣΚΕΑΝΑ, το γαστρονομικό φεστιβάλ W-EAT, όπου ενημερώθηκε διεξοδικά ο κ. Φαρμάκης για τον σχεδιασμό και τις επιμέρους δράσεις αλλά και τις ανάγκες του μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Σκοπός της W-EAT είναι να αναδείξει στην Ελλάδα και τον κόσμο τα τοπικά, εκλεκτά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας,  μέσω μιας σειράς δράσεων, με αφετηρία το 1ο γαστρονομικό φεστιβάλ. Ο Περιφερειάρχης, από την μεριά του, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ολόκληρο το εγχείρημα, αναφέροντας πως θα συνδράμει για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα αποτελέσει μεγάλο κέρδος για ολόκληρη την περιοχή.

Τα δεύτερο σκέλος της συζήτησης αφορούσε τις δράσεις του ΣΚΕΑΝΑ, αναφορικά με τα διάφορα ζητήματα και προβλήματα του κλάδου, με τον κ. Φαρμάκη από την πλευρά του, να τονίζει πως έχει γνώση για όλα αυτά και πως θα σταθεί αρωγός στον βαθμό που δύναται.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3537/20.9.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί σχετική Υ.Α. του 2011, επανακαθορίζοντας το θεσμικό πλαίσιοσύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣχολικώνΕπιτροπών και, επιπλέον, σειρά οικονομικών ζητημάτων για τη λειτουργία τους.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε προκαλέσει σφοδρές αυτοδιοικητικές αντιδράσεις στις αρχές του 2018, όταν ο τότε ΥΠΕΣ, Π.Σκουρλέτης, είχε επιφέρει ανατροπές στην εν λόγω Υ.Α. του 2011, με τους Αιρετούς “στα κάγκελα” να καταγγέλλουν ότι η Απόφασή του ήταν αντίθετη με τονόμο, καθώς, αυξάνοντας υπέρμετρα τον αριθμό των κρατικών εκπροσώπων στη σύνθεση των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών, αφαιρούσε τη διοίκησή τους από τους Δήμους.

Σύμφωνα με τις διορθώσεις που τώρα εισάγει οΘ. Λιβάνιος λοιπόν, θα ισχύουν τα εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι ΝΠΔΔ που διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως 15 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.103 παρ.2 του ν.3852/2010 και του αρ.240 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:

- Δύο (2) Διευθυντές/Διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των Σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την Σχολική Επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό Σχολικής μονάδας.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό Σχολικής μονάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 (δηλαδή βάσει της πολυσυζητημένης πρόσφατης ρύθμισης «όπου στις διατάξεις νόμων, π.δ. και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Ν.Π. των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα2/5 από τις λοιπές Παρατάξεις»).

Κατά τις συνεδριάσεις των ΣχολικώνΕπιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένησχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη Σχολική Επιτροπή κατατίθεται μέσα σε 5 ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό Τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής του Ν.Π. και ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.

Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό διαχειριστή του Ν.Π. ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι.

Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, μετά την απόφαση κατανομής των ποσών των τακτικών και πρόσθετων επιχορηγήσεων, προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος τηρείται με δικαιούχο τη Σχολική Επιτροπή με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και τους νόμιμους αναπληρωτές τους, να προβαίνουν σε κάθε κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εξουσιοδοτήσεις μεμονωμένων κινήσεων υπογράφονται από τον οικονομικό διαχειριστή ή τον αναπληρωτή του. Τα εξουσιοδοτημένα για την κίνηση του λογαριασμού πρόσωπα καθίστανται δημόσιοι υπόλογοι. Η ΣχολικήΕπιτροπή θέτει ανώτατο όριο αναλήψεων/ηλεκτρονικών κινήσεων κατά ύψος ποσού και χρονική περίοδο, πέραν του οποίου απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τη ΣχολικήΕπιτροπή και έγκριση αυτού προ της κίνησης του λογαριασμού. Για τις κινήσεις του λογαριασμού, τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού. Οι Διευθυντές των σχολείων, οι εκτελούντες χρέη Διευθυντών και οι αναπληρωτές τους θεωρούνται εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς να φέρουν την διαχειριστική ιδιότητα. Στον διευθυντή ή τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή της Σχολικής μονάδας, καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές τους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών γίνονται ηλεκτρονικά.

Εξαιρετικά, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω περίπτωσης και εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση μικροδαπανών, μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, η διατήρηση από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, μετρητών μέχρι του ποσού των 200 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου, επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 500 ευρώ, με απόδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση. Η διατήρηση των μετρητών γίνεται για όσο διάστημα αποφασίσει το Δ.Σ.. Υπέρβαση του κατά περίπτωση ποσού, δεν επιτρέπεται.

Περαιτέρω, η Υπουργική Απόφαση προσδιορίζει ποια είναι τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών, καθώς και ότι, πέραν των έντύπων βιβλίων, το σύνολο των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

Με τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρική, που δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε η σύναψη 307 συμβάσεων προσωπικού σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Ειδικάτερα:

Ι) Με το αριθμ.65444 / 18.9.2019 Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται η σύναψη α) 52 συμβάσεις εργασίας με ιδιωτική νομοθεσία ορισμένου χρόνου (ΙΩΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 μηνών ή έως 9 μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και β) 210 μισθώσεων συμβάσεων (ΣΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 1 έτους, σε ΟΤΑ, για την στελέχωση Υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, ως εξής

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΤΑ - ΝΔΔΔ 2019

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΙΔΟΧ

ΣΜΕ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυκλάδων

Μήλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2

 

Χίου

Χίου

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττικής

Αγίων Αναργύρων-Καματερού

ΔΗΜΟΣ

 

42

Αττικής

Βύρωνος

ΔΗΜΟΣ

 

12

Αττικής

Γαλατσίου

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 

12

Αττικής

Μοσχάτου-Ταύρου

ΔΗΜΟΣ

 

9

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

 

35

Αττικής

Παλαιού Φαλήρου

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

 

5

Αττικής

Πειραιώς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ

 

42

Αττικής

Ελευσίνας

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

14

Αττικής

Φύλης

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ"

 

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσας

ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λάρισας

Τεμπών

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ

 

10

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ρεθύμνης

Ρεθύμνης

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δράμας

Δράμας

ΔΗΜΟΣ

 

6

Θεσσαλονίκης

Χαλκηδόνος

ΔΗΜΟΣ

14

 

Καβάλας

Παγκάου

ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"

 

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Αργολίδα

Άργος-Μυκηνών

ΔΗΜΟΣ

 

13

Αργολίδα

Ναυπλιέων

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

2

Αχαΐας

Πατρέων

ΝΠΔΔ "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ"

33

 

ΣΥΝΟΛΟ

52

210


 

Όπως προκύπτει από  (υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/12729/24-04-2019) της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών του ΑΣΕΠ για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Bάσει της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου με σημερινή ΑΠΟΦΑΣΗ του υπουργείου Εργασίας (23/09/2019) καθορίστηκε ο αριθμός θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ των OTA α’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από τις ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Με την συγκεκριμένη απόφαση εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών του ΑΣΕΠ για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Σύμφωνα με τον παλιότερο σχεδιασμό για τις συγκεκριμένες θέσεις θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και τα απολυτήρια ή διπλώματα οποιουδήποτε τύπου Λυκείου Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επίσης θα πριμοδοτείται σημαντικά η ειδική εμπειρία όσων υπηρέτησαν σε ΚΕΠ. Δίνονται 15 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας έως τους 60 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση που είχε ψηφισθεί τον περασμένο Απρίλιο είχε ανοίξει ο δρόμος για την πρόσληψη 155 μόνιμων στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

 Όλα δείχνουν οτι η νέα Δημοτική αρχή έχει καταλήξει στην σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της  Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις ο Δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος, συνέθεσε το παζλ των προσώπων που θα δουλέψουν στο "βουνό" σε μια κρίσιμη περίοδο με αρκετά προβλήματα και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας για την νέα χιονοδρομική χρονιά.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του kalavrytanews.com τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το νέο Δ.Σ., είναι:

Ο Δήμαρχος κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Νίκος Σφαραγκούλιας και Γιώργος Τσενές και οι, Θύμιος Βαζαίος, Κώστας Ζέτος, Κώστας Πόλκας και Δημήτρης Μπαρλογιάννης.

Η νέα σύνθεση αναμένεται, να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και άμεσα τον νέο Δ.Σ., θα συγκληθεί σε σώμα, για να εκλέξει, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όπως αναμένεται Πρόεδρος θα αναλάβει ο Δήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, τουλάχιστον για μια μεταβατική περίοδο έως ότου λυθούν τρέχοντα και σοβαρά θέματα του Χιονοδρομικού.

Πηγή  kalavrytanews.com

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE