Ώρα Πατρών: Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλεισμένους τους δημότες

Το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο – για άλλη μια φορά χωρίς ζωντανή μετάδοση – απέδειξε ξανά την αναντιστοιχία λόγων και έργων της δημοτικής αρχής. Η υπεράσπιση των δημόσιων χώρων, η διαφύλαξη των εστιών πράσινου στον αστικό ιστό, ο προγραμματισμός αστικών αναπλάσεων αποτέλεσαν ωραία προεκλογικά λόγια αλλά χωρίς περιεχόμενο. Επί έξι χρόνια δημοτικής αρχής Πελετίδη δεν έγινε εφικτό να ενσωματωθεί ο απαλλοτριωμένος χώρος της περιοχής της Αγυιάς στον αστικό σχεδιασμό με την κατασκευή πλατείας και σήμερα πληρώνουμε όλοι το τίμημα της αδράνειας και της έλλειψης ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Το οικόπεδο επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του ο οποίος, φυσικά, θα το αξιοποιήσει οικοδομώντας το.

Αντίθετα, υπερβάλλουσα σπουδή παρατηρείται στην εισαγωγή θεμάτων μόλις μία ώρα πριν την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου και ειδικά θεμάτων 18 σελίδων τεχνικών όρων στο ΣΥΔΙΣΑ!

Η ευθύνη του Προέδρου του σώματος απαιτεί την έγκαιρη ενημέρωση των συμβούλων, σε διαφορετική περίπτωση δεν αντιλαμβανόμαστε την εισαγωγή ως κατ’ επείγον. Ωστόσο, αυτή η υπερβάλλουσα σπουδή και η αρχική πρόθεση ψήφισης από τη δημοτική αρχή του συγκεκριμένου θέματος που εισηγήθηκε σε συνεργασία με την Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ κ. Αλεξόπουλο και αφορούσε τον τεχνικό προγραμματισμό και την τιμολογιακή πολιτική του ΣΥΔΙΣΑ, αποκάλυψε μια ενδεχόμενη συμφωνία δράσεων. Είναι κάτι που προκαλεί απορίες αφού το τεχνικό πρόγραμμα στηρίζεται σε μια σειρά απευθείας αναθέσεων έργου στα όρια της νομιμότητας, πρακτική που έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από τη δημοτική αρχή γιατί δημιουργεί γκρίζες ζώνες διαφάνειας. Μετά από 4 ώρες άκαρπης συζήτησης ομόφωνα συμφώνησαν με την πρόταση της παράταξής μας το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Ελπίζουμε, στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα συζητηθεί τελικά το θέμα να έχουν ξεκαθαριστεί οι προθέσεις.

Η διαμαρτυρία του εργολήπτη και Προέδρου εργοληπτών σχετικά με τη λειτουργία του τμήματος τεχνικών του Δήμου ως προς την εκτέλεση και παραλαβή των δημοτικών έργων και οι αιχμές που ακούστηκαν είναι θέμα προς διερεύνησης τόσο της πολιτικής διάστασης του θέματος όσο της τεχνικής από ελεγκτικούς μηχανισμούς (ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, Τεχνικό Επιμελητήριο, κλπ).

Επίσης στο θέμα 13 η «Έγκριση ποσού προικοδότησης κοριτσιών…» θυμίζει παρωχημένους και ξεπερασμένους θεσμούς του προηγούμενου αιώνα. Μετά από δύο θητείες της παρούσας δημοτικής αρχής προσβάλει την κοινωνία, τους θεσμούς και τις γυναίκες όταν μάλιστα επικαλείται προοδευτικό πρόσημο, να μην έχει προχωρήσει σε τακτοποίηση των κληροδοτημάτων. 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE