Τέλος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Βασιλική Θάνου

Έκπτωτη από τη θέση της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πλέον η Βασιλική Θάνου.

Σήμερα εκδόθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευγώλη.

Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE