Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο

 

Με κύριο θέμα συζήτησης  τις ανάγκες των επιχειρηματιών της υπαίθρου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 η 8η & 9η Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων του έργου Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe 2014 -2020.Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην Πάτρα, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος INTERREG Europe.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και επιχειρηματίες της Περιφέρειας, οι οποίοι, μετά από σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων του έργου από κ. Τζομάκα Χρήστο, Δ/ντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ,  ενημερώθηκαν από την κα Ερωφίλη Δημητρακοπούλου, Συμβούλο και Εξωτερική Συνεργάτη της ΠΔΕ για τις καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες – εταίρους του Rur@l SMEs και κρίνονται κατάλληλες για εφαρμογή στην περιοχή. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα μέτρα που προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην Ύπαιθρο, και ακολούθησε διαβούλευση με τους συμμετέχοντες εκπροσώπους φορέων, με στόχο την κατάλληλη προσαρμογή και προσανατολισμό των μέτρων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρηματιών της ΠΔΕ. Τα εν λόγω μέτρα αποκρυσταλλώθηκαν ως συνέπεια της αμέσως προηγούμενης 7ης Θεματικής Συνάντησης Εργασίας με κύριους συμμετέχοντες εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν προτάσεις μέτρων: α) για κουπόνια επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μέσω των οποίων θα παρέχονταν υπηρεσίες καθοδήγησης ή κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, β) για τη δημιουργία ή τη στήριξη εκκολαπτηρίων σε περιοχές της υπαίθρου, γ) για χρηματοδότηση δράσεων branding τοπικών προϊόντων, δ) για την εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων για την εκπαίδευση επιχειρηματιών της υπαίθρου.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων θα αξιοποιηθούν και θα ενσωματωθούν σε αυτό, κάνοντας δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Rur@l SMEs, ήτοι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο της ΠΔΕ.

 

Με αυτές τις δύο εκδηλώσεις ολοκληρώνεται η 1η φάση υλοποίησης του έργου στην οποία πραγματοποιήθηκαν συνολικά εννέα (9) συναντήσεις ενδιαφερόμενων φορέων για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης του έργου Rur@l SMEs. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά 183 ωφελούμενοι, εκπροσωπώντας φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τις αναπτυξιακές, φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τράπεζες, ιδιώτες, κ.α.Στο επόμενο διάστημα (Φάση 2 του έργου) προβλέπεται η παρακολούθηση ορισμένων από τα μέτρα που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE