Αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας κρίνει επικίνδυνο το κτίριο του Λιμεναρχείου Κατακόλου

Την άμεση μελέτη αποτίμησης της σεισμικής απόκρισης του κτιρίου του Λιμεναρχείου Κατακόλου προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε πρόσφατα και γνωστοποιείται στο υπ` αριθμόν 1919-05/07/2019 έγγραφο με θέμα: «Επικινδυνότητα κτιρίου Λιμεναρχείου – Τελωνείου Κατακόλου».

Σημειώνεται πως –όπως αναφέρει το έγγραφο- το κτίριο έχει κατασκευαστεί πριν 45 τουλάχιστον έτη, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις για την φέρουσα κατάσταση του κτιρίου (μετά από μακροσκοπικό, πρωτοβάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο) για τους παρακάτω, μεταξύ άλλων, λόγους:

  • – το προσβάσιμο τμήμα του υπογείου κατά την διάρκεια της αυτοψίας ήταν πλημμυρισμένο από ύδατα που έχει ως αποτέλεσμα τα θεμέλια του να «κείτονται σε υγρό περιβάλλον, με ενδεχόμενη διάβρωση του οπλισμού τους»
  • – η γειτνίαση του κτιρίου με την θάλασσα καθιστά πιθανή την ανάμιξη του καθαρού νερού του υπεδάφους με το θαλασσινό νερό, με συνέπεια την διάβρωση του υπεδάφους από το θαλασσινό νερό και την εμφάνιση χημικών ουσιών όπως ο υδράργυρος. Η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων θεωρείται πιθανότερη λόγω των δυσάρεστων οσμών που αναβλύζουν από το έδαφος με ταυτόχρονη διάβρωση των εξωτερικών στοιχείων πρόσβασης του κτιρίου
  • – εντοπιστήκαν τοπικές οξειδώσεις οπλισμού και διαβρώσεις σε ορισμένα φέροντα στοιχεία
  • – το κτίριο βρίσκεται στην Δεύτερη ζώνη σεισμική επικινδυνότητας με άμεση γειτνίαση με την Τρίτη ζώνη επικινδυνότητας που είναι και η δυσμενέστερη του ελληνικού χώρου
  • – από το 2004 έχει συνταχθεί έκθεση επικινδύνου οικοδομής από επιτροπή της Δ/νσης Πολεοδομίας Ηλείας που μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει σε εκπόνηση μελέτης ή εκτέλεση έργων επισκευής-αποκατάστασης

Στο έγγραφο επισημαίνεται επίσης πως οποιαδήποτε προσέγγιση της στατικής συμπεριφοράς του κτιρίου απαιτεί την διενέργεια λεπτομερούς και πλήρους στατικής μελέτης.

Τέλος προτείνεται να πραγματοποιηθεί άμεσα μελέτη αποτίμησης της σεισμικής απόκρισης του κτιρίου και κατ` επέκταση σε μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση της φέρουσας κατασκευής.

Πηγή: patrisnews.com

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE