Προγράμματα στήριξης σε Σπήλαιο Λιμνών-Κλειτορία-Βλασία

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα Δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ανακοίνωσε η "ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.".

Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

  • Αίτημα του Δήμου Καλαβρύτων για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ με το ποσό των 45.000 ευρώ
  • Αίτημα του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ για ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ της UNESCO με το ποσό των 130.000 ευρώ
  • Αίτημα του δήμου Καλαβρύτων για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ με το ποσό των 175.000 ευρώ
  • Αίτημα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ με το ποσό των 279.436,45 ευρώ
  • Αίτημα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ για ΠΡΟΒΟΛΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ με το ποσό των 32.992,90 ευρώ

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης για τις Υποδράση 19.2.4.1 Υποδράση 19.2.4.2 Υποδράση 19.2.4 Υποδράση 19.2.4.4 Υποδράση 19.2.4.5 απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. (http://www.opsaa.gr/RDIIS),

Οι Δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της συστημένης επιστολής ανακοίνωσης.

Η προσφυγή αυτή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ενώ παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης (από το ΟΠΣΑΑ) μαζί με τυχόν δικαιολογητικά, όπου απαιτούνται, αποστέλλονται στην ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE