Κυριακάτικη εργασία: Οι κλάδοι για τους οποίους αίρεται η απαγόρευση

Σε επτά νέους κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται η λίστα που επιτρέπει την εργασία κατά την Κυριακή, με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να εμφανιστεί σε δημόσια διαβούλευση αμέσως μετά το Πάσχα. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ημερησίας», στο νέο καθεστώς, διατηρείται ως έχει το πλαίσιο της επιπρόσθετης αμοιβής για τα κυριακάτικα, ενώ αίρεται η απαγόρευση της κυριακάτικης εργασίας για τους εργαζόμενους σε επτά κλάδους της οικονομίας.   

Οι επτά αυτοί κλάδοι είναι :

-Παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού. Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.

- εφοδιαστικής αλυσίδας (“logistics”), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και διανομής εμπορευμάτων .

- κέντρων κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.

- κέντρων δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων,

ψηφιοποίησης έγχαρτου αρχείου.

- παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών.

- παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Ειδικοί εργατολόγοι σημειώνουν πως το πλαίσιο της επιπρόσθετης αμοιβής διαφοροποιείται σήμερα ανάμεσα στους εργαζόμενους επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται ή επιτρέπεται κατά τις Κυριακές.

Για επιχειρήσεις που επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές, το προσωπικό που θα απασχοληθεί δικαιούται να λάβει προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, καθώς και αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Οταν δεν επιτρέπεται η λειτουργία, αλλά ο εργαζόμενος απασχολείται παράνομα, δικαιούται να λάβει το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75%. Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό απασχοληθεί κατά την Κυριακή για περισσότερες από 5 ώρες, τότε δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Κατά την παρουσίαση του εργασιακού νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο είχε επισημανθεί πως στο Μέρος V προβλέπεται η προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή. Στο ίδιο Μέρος V του νομοσχεδίου προβλέπονται επίσης:

*Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

*Αύξηση των ωρών των νόμιμων υπερωριών

*Προσθήκη της 1ης Ιανουαρίου και της 28ης Οκτωβρίου στις υποχρεωτικές αργίες

*Κατάργηση της διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

*Θεσμοθέτηση δικαιώματος, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά να μισθοδοτείται.

Το επίμαχο νομοσχέδιο που φέρνει ριζικές αλλαγές στα εργασιακά, είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις και «πόλεμο» ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.  

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE