Έρχονται αλλαγές στα συναινετικά διαζύγια και την επιμέλεια των παιδιών

Διατάξεις – τομή στο οικογενειακό δίκαιο περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, το οποίο αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια. Ουσιαστικά, με το νομοσχέδιο αλλάζουν σελίδα οι σχέσεις γονέων και παιδιών μετά το διαζύγιο. Βασικός στόχος του σχεδίου νόμου αποτελεί η ενεργή παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του παιδιού μετά το διαζύγιο. Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα ,με τον οποίο δεν μένει στο ίδιο σπίτι, να είναι τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνολικού χρόνου.

Για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της επικοινωνίας απαιτείται να έχουν μεσολαβήσει σοβαροί λόγοι, όπως η αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση της διάταξης με την οποία προβλέπεται πως το δικαστήριο αναθέτει τη γονική μέριμνα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού σεβόμενο την ισότητα μεταξύ των γονέων ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής , της γλώσσας, της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

Οικογενειακός διαμεσολαβητής
Επίσης, προβλέπεται ο θεσμός του οικογενειακού διαμεσολαβητή σε περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη θα είναι το τελικό και τελευταίο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, αναμορφώνονται τα τμήματα οικογενειακού δικαίου καθώς σε αυτά θα υπηρετούν δικαστικοί λειτουργοί ,οι οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει έκτακτα σεμινάρια επιμόρφωση στην Εθνική Σχολή Δικαστών με τη συμμετοχή όχι μόνο παλαιότερων δικαστών ,αλλά παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η καθιέρωση του e- διαζύγιου ή του «άυλου διαζύγιου» καθώς η λύση του γάμου θα μπορεί να γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους.(…) Η συμφωνία λύσης του γάμου γίνεται και ηλεκτρονικά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ,μη απαιτούμενης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο , όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου», προβλέπεται στη σχετική διάταξη με τίτλο «Συναινετικό Διαζύγιο», που αλλάζει άρδην το παραδοσιακό σκηνικό έκδοσης του.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE