Πάτρα: Ο απολογισμός της διοίκησης του «Αγίου Ανδρέα» μετά από ένα χρόνο

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» με την ευκαιρία ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων τη έκανε απολογισμό έργων.

• Εγινε αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος (κάλυψη εφημεριών ) και η επαναλειτουργία του αξονικού τομογράφου

Εγινε ενίσχυση του νοσοκομείου σε προσωπικό/

• Υπάρχει πλήρης κάλυψη των εφημεριών των ΤΕΠ.

• Προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού: Από ίδιους πόρους, ύψους €80.000,00,από έκτακτη επιχορήγηση σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού της 6ης ΥΠΕ ύψους €210.000,00, μέσω προγραμμάτων ΠΔΕ (Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων) ύψους €300.000,00 (περιλαμβάνει και ξενοδοχειακό ) . Τέλος αναμένεται απόφαση έγκρισης για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω νέου ΠΔΕ προϋπολογισθείσας δαπάνης €230.000,00 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

• Εγινε προμήθεια συστήματος Radiology Information System (RIS).

• Εγινε προμήθεια ρομποτικής συσκευής CD/DVD του Ακτινολογικού τμήματος.

• Εγκαταστάθηκε σύστημα MediOrder στο μικροβιολογικό εργαστήριο.

• Εγινε εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης (Wi-Fi).

• Ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αναδόχου για τον εναρμονισμό του Νοσοκομείου με τον νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Εχουν ολοκληρωθεί κτιριακές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση ανενεργών χώρων :

• Δημιουργία γαστρεντερολογικού ιατρείου ενώ πριν λίγες ημέρες έγινε η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ενδοσκοπήσεων πεπτικού

• Δημιουργία ανεξάρτητης αίθουσας καλλιεργειών και εγκατάσταση θαλάμου βιοασφάλειας επιπέδου ΙΙ του μικροβιολογικού εργαστηρίου

• Ανεξάρτητο παιδιατρικό ιατρείο στον χώρο των ΤΕΠ

• Διαμόρφωση χώρου του ακτινολογικού τμήματος για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου ψηφιακού μαστογράφου.

• Διαμόρφωση ανακαίνιση χώρου για την δημιουργία νέας και ενιαίας Κεντρικής Αποθήκης

• Εγκατάσταση συστήματος διακίνησης βιολογικών δειγμάτων μέσω σωληνωτού ταχυδρομείου για την ασφαλή και άμεση μεταφορά τους από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Μικροβιολογικό εργαστήριο.

• Αμεση έναρξη των εργασιών για την επισκευή και αποκατάσταση όψης κτιρίου ιδιοκτησίας του νοσοκομείου επί των οδών Κλ. Οικονόμου και Ερμού

• Οριστική ένταξη στο πρόγραμμα «Ενεργειακής Αναβάθμισης» του Νοσοκομείου, έργο προϋπολογισμού ύψους €1.765.925,00 που θα έχει σαν αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό περίπου 40% με επακόλουθη τη σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους και τη μείωση των εκπομπών του CO2 .

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE